Bình luận Backlog Là Gì – Vài điều Về Backlog Trong Agile/scrum

Bình luận Backlog Là Gì – Vài điều Về Backlog Trong Agile/scrum là conpect trong bài viết hiện tại của Chiến Lực. Tham khảo nội dung để biết chi tiết nhé.

Tôi là người học theo hướng trải nghiệm, tôi sẽ cố gắng trình bày một cách dễ hiểu những ý tưởng và kiến thức tôi học được qua quá trình trải nghiệm và tìm hiểu về backlog.

Bạn đang xem: Backlog là gì

Scrum là một methodology hoặc framework để quản trị dự án Agile. Nó được sử dụng hơn 70% các team phát triển phần mềm sử dụng.

Methodology: a system of ways of doing, teaching, or studying something — cambridge.org

Scrum có 2 loại backlogs: product backlogsprint backlog.

*

*

Product backlog và Sprint backlog trong Scrum

Product backlog là các danh sách thứ tự ưu tiên về các tính năng, chức năng được lấy khách hàng làm trung tâm. Nó được chia ra từ tầm nhìn tổng quán thành các phần có quản lý sự phát triển của công việc, nó được gọi là Product Backlog Items (PBIs). PBIs thường được thể hiện bằng User story.

Xem thêm: So Sánh Là Gì – Có Mấy Kiểu So Sánh

Còn, sprint backlog là danh sách các feature, task sẽ được thực hiện trong sprint bởi develop team. Tất nhiên, các feature và task này cũng sẽ có các thứ tự ưu tiên.

Sự khác nhau giữa product backlog và sprint backlog là gì?

Product backlog được dựa trên các tính năng yêu cầu của khách hàng, người đưa ra, tổng hợp các feature naỳ đa phần đến từ Product Owner.Product backlog liên tục cập nhật và làm rõ ràng. Các feature có thể kéo(pull) từ Product backlog sang Sprint backlog và thường tuân thủ 1 số nguyên tắc do team Scrum đề ra như CUTFIT( Consistent — Unambiguous — Testable- Independent — Traceable),…Các sprint được nối tiếp nhau liên tục. Trong khi team develop đang phát triển sprint này thì Product Owner, Scrum master phải chuẩn bị sprint backlog cho sprint tiếp theo. Và thường trước khi kết thúc sprint hiện tại, team scrum team sẽ có buổi họp Product Backlog Grooming(Backlog Refinement Meeting) để chuẩn bị backlog sprint tiếp theo.Sprint backlog là những feature sẽ triển khai trong sprint còn product backlog có thể sẽ có feature có ưu tiếp thấp hoặc không có giá trị sẽ bị loại bỏ.

Và , điểm giống nhau giữa chúng:

Cả product backlog và sprint backlog đều là hệ thống kéo (pull), không phải hệ thống đẩy(push). Đây cũng là sai lầm khá phổ biển thường gặp phải của các team áp dụng scrum. Tôi xin hơi dài dòng giải thích quan điểm trên. Tư tưởng Agile là linh hoạt- và theo tôi, linh hoạt là tốc độ thích nghi chứ không phải vận tốc. Điều đó có nghĩa là bạn phải làm ra sản phẩm có chất lượng chứ không phải cố gắng chạy thật nhanh. Bạn phải cải tiến liên tục và điều đó chỉ đến khi bạn dành thời gian cho việc cải tiến liên tục, dành thời gian thử những cái mới, thử những điều mà team bạn tin rằng làm nó sẽ mang lại hiệu quả tốt hơn. Tôi không thể cam đoan bạn thứ cái mới sẽ mang lại hiệu quả ngay, có thể bạn và team bạn cần một vài lần thử và sai để đến trạng thái thuần thục mang lại giá trị nhiều hơn. Do vây, bạn phải để Developer thấy đã Done feature, có thể chịu trách nhiệm cho feature đó, sau đó họ cần kéo feature mới để tiếp tục develop feature khác. Bên cạnh đó, bạn không push việc/ task, giúp team Scrum luôn có thời gian thực hiện các công việc cải tiến, thử nghiệm những cái mới. Ngoài ra, điểm cần chú ý là việc kéo(pull) các feature từ product backlog sang sprint backlog sẽ được thực hiện khi feature đó đủ các tiêu chỉ như rõ ràng, không mơ hồ, có ước lượng, thứ tự ưu tiên cao,…Tư tưởng của Agile hướng đến con người, nhóm tự trị, tự tổ chức hoạt động, hạn chế phân cấp bậc sẽ cần nhiều tính chủ động và đóng góp cho mục tiêu chung nên dù product backlog hay sprint goal vẫn cần team scrum đóng góp.

Xem thêm: Nicotine Là Gì – Và 1001 điều Cần Biết Về Nicotine

Việc quản lý tốt product backlog và sprint backlog là điều rất quan trọng trong việc áp dụng Scrum, điều này dẫn đến thành công hay thất bại của các sprint và việc áp dụng scrum.

Chuyên mục: Hỏi Đáp