Chia sẻ Cách Chơi Undead Warcraft 3

Tìm hiểu Cách Chơi Undead Warcraft 3 là chủ đề trong content bây giờ của blog Chiến Lực. Đọc content để biết đầy đủ nhé.

Mục Lục II: Các công trình của từng chủng tộcA. Các công trình của tộc HumanI. Town Hall… Là nơi tạo Pleasant và thu thập khoáng sản… +++ Là nơi nâng cấp Backpack và Strong Hall… +++ Chức năng Call To Arm; Back To WorkGiá: 385 vàng; 205 gỗ;II. Farm… Cung cấp: 6 farmfood/ farmGiá: 80 vàng; 20 gỗ;III. Barrack… Là nơi tạo Footman, Rifleman và Knight… Là nơi nâng cấp Defend; Long Rifles; Animal War TrainingGiá: 160 vàng; 60 gỗ;IV. Altar of King… Là nơi tạo tướng Archmage; Blood Mage; Moutain King và Paladin… Là nơi hồi sinh tướngGiá: 180 vàng; 50 gỗ;V. Blacksmith… Là nơi nâng cấp giáp và vũ khí cho quân đội Human!!!… Là nơi nâng cấp Melee Weapons; Plating; Ranged Weapons; Leather ArmorGiá: 140 vàng; 60 gỗ;VI. Lumber Mill… Là nơi nâng cấp thành trì, khai thác gỗ cho quân đội Human !!!… Là nơi nâng cấp Lumber Harvesting và Masonry Giá: 120 vàng;VII. Scout Tower… Là công trình thám thính của tộc Hum, có thể nâng cấp lên thành các công trình phòng thủ rất mạnh, kiên cố… Có thể nâng cấp lên Guard Tower; Arcane Tower và Canon Tower… Chú ý: Guard Tower yêu cầu Lumber Mill; Canon Tower yêu cầu Work ShopGiá: 30 vàng; 20 gỗ;VIII. Arcane Vault… Là nhà shop của Hum… Cung cấp các item sau… +++ lv1 shop: Scroll of Regeneration(100) ; Mechanical Critter(50); Lesser Clarity Potion(70)… +++ lv2 shop: Potion of Healing(150); Potion of Mana(200); Scroll of Town Portal(350); Ivory Tower(30 vàng; 20 gỗ)… +++ lv3 shop: Orb of Fire(275); Staff of Sanctuary (250)Giá: 140 vàng; 30 gỗIX. Keep… Là nơi tạo Pleasant và thu thập khoáng sản… +++ Là nơi nâng cấp Backpack và Castle… +++ Chức năng Call To Arm; Back To WorkGiá(nâng cấp): 320 vàng; 210 gỗ;X. Arcane Sanctum… Là nơi tạo Priest; Sorceress; Spell Breaker… +++ Là nơi nâng cấp Priest Training;Sorceress Training; Control Magic và Magic SentryĐòi hỏi: Keep hoặc CastleGiá: 150 vàng; 140 gỗ;XI. Workshop… Là nơi tạo Flying Machine; Mortar Team; Siege Engine;… Là nơi nâng cấp: Flak Cannons; Flying Machine Bombs; Flare; Fragmentation Shards; và BarrageĐòi hỏi: Keep/U> hoặc CastleGiá: 140 vàng; 140 gỗ;XII. Gryphon Aviary… Là nơi tạo Gryphon Rider và Dragonhawk Rider… +++ Là nơi nâng cấp Storm Hammers và CloudĐòi hỏi: Keep và Lumber MillGiá: 140 vàng; 150 gỗ;XIII. Castle… Là nơi tạo Pleasant và thu thập khoáng sản… +++ Là nơi nâng cấp Backpack;… +++ Chức năng Call To Arm; Back To WorkGiá(nâng cấp): 360 vàng; 210 gỗ;

Đang xem: Cách chơi undead warcraft

*
*

Xem thêm: Đèn Pin Siêu Sáng 1 – Top Ứng Dụng Đèn Pin Tốt Nhất Trên Android

*

Xem thêm: Cách Chơi Bristleback Trong Dota 2, Hướng Dẫn Chơi Bristleback Ở Vị Trí Tanker

Mục Lục II: Các công trình của từng chủng tộcD. Các công trình của tộc UndeadI. Necropolis… Là nơi tạo Acolyte… Cung cấp 10 farm1 food/ Necropolis… +++ Là nơi nâng cấp Backpack và nâng cấp lên Hall of the DeadGiá: 255 vàng;II. Ziggurat… Cung cấp 10 farmfood/ Ziggurat… Có thể nâng cấp lên Spirit Tower hoặc Nerubian TowerGiá: 150 vàng; 40 gỗ;III. Crypt… Là nơi tạo Ghoul, Crypt Fiend và Gargoyle… Là nơi nâng cấp Cannibalize; Ghoul Frenzy; Web; Burrow và Stone FormGiá: 200 vàng; 50 gỗ;IV. Altar of Darkness… Là nơi tạo tướng Crypt Lord; Death Knight; Dreadlord và Lich… Là nơi hồi sinh tướngGiá: 180 vàng; 50 gỗ;V. Graveyard… Là nơi nâng cấp giáp, tấn công cho quân đội Undead !!!… Là nơi nâng cấp Unholy Strength; Unholy Armor;Creature Attack; Creature Carapace;Giá: 215 vàng;VI. Haunted Goldmine… Là công trình khai thác khoáng sản của tộc Undead;Giá: 255 vàng; 220 gỗ;V. Tomb of Relics … Là nhà shop của Night Elf… Cung cấp các item sau… +++ lv1 shop: Rod of Necromancy(150) ; Sacrificial Skull(50); Dust of Appearance(75)… +++ lv2 shop: Potion of Healing(150); Potion of Mana(200); Scroll of Town Portal(350);… +++ lv3 shop: Orb of Corruption(375); Scroll of Healing(250 vàng)Giá: 140 vàng; 30 gỗVI. Hall of The Dead… Là nơi tạo Acoyle; đồng thời là công trình phòng thủ kiên cố của tộc Undead !!!!… +++ Là nơi nâng cấp Backpack; Nature”s Blessing và nâng cấp lên Black Citadel… +++ Chức năng: FrostGiá(Nâng cấp): 320 vàng; 210 gỗ;VII. Temple of The Damned… Là nơi tạo Necromancer; Banshee;… +++ Là nơi nâng cấp Necromancer Training;Banshee Training; Skeletal Longevity và Skeletal MasteryGiá: 155 vàng; 140 gỗ;VII. Slaughterhouse… Là nơi tạo Meat Wagon; Abomination; Obsidian Statue… Là nơi nâng cấp: Exhume Corpses; Disease Cloud; Destroyer;Giá: 140 vàng; 135 gỗ;VII. Sacrifire… Là nơi hiến tế Acolyte để tạo Shades… Chức năng: SacrificeGiá: 75 vàng; 150 gỗ;VIII. Black Citadel… Là nơi tạo Acolyte… +++ Là nơi nâng cấp Backpack;… +++ Chức năng: FrostGiá(Nâng cấp): 325 vàng; 230 gỗ;IX. Boneyard… Là nơi tạo Frost Wyrm… +++ Là nơi nâng cấp Freezing Breath Giá: 175 vàng; 200 gỗ;Chuyên mục: Hướng Dẫn