Đánh giá cách làm mật thư trò chơi lớn

Phân tích cách làm mật thư trò chơi lớn là ý tưởng trong content hiện tại của Chiến Lực. Tham khảo nội dung để biết chi tiết nhé.

Đang xem: Cách làm mật thư trò chơi lớn

Share Like Download …
4 Comments 17 Likes Statistics Notes

Xem thêm: 10+ Phần Mềm Chụp Hình Snow Cho Android 8, 10+ Phần Mềm, Ứng Dụng Chụp Ảnh Đẹp Miễn Phí

12 hours ago   Delete Reply Block
Phước Lê Hữu at Tuổi Trẻ Quảng Nam

Xem thêm: Tai Game Danh Bai Casino – La&#39S Top 7 Brunch Spots

Mật thư trò chơi lớn (tóm tắt)

1. 1 MẬT THƯ TRONG TRO CHƠI LƠN (Tan 04.2014) ĐỊNH NGHĨA / QUY ƯỚC  Bản mật mã (là đoạn văn bản/kí hiệu nằm giữa NW và AR): Là những ký tự hoặc hình vẽ, thoạt đầu có vẽ rất khó hiểu. Sau khi nghiên cứu kỹ chìa khóa, ta sẽ tìm ra hướng giải bằng cách đối chiếu những dữ kiện mà chìa khoá đã gợi ý.  Chìa khóa (O hoặc OTT ): Là một hình thức gợi ý cho người dịch tìm ra hướng giải mật thư. Chìa khóa có thể là một câu thơ hoặc một ký hiệu nào đó bằng hình vẽ.  Các hệ thống (và các dạng) có thể đồng thời được sử dụng trong mật thư. A. CÁC DẠNG ĐƠN GIẢN 1. Quốc ngữ điện tín: TELEX hoặc VNI AS = A1 = Á AF = A2 = À AR = A3 = Ả AX = A4 = Ã AJ = A5 = Ạ AA = A6 = Â OW = O7 = Ơ (UOW = ƯƠ) AW = A8 = Ă DD = D9 = Đ 2. Đọc ngược: Đọc ngược cả bản văn hoặc từng chữ Ví dụ: NW: FAHN SGNWAV JEM /AR hoặc NW: JEM SGNWAV FAHN /AR BV: MẸ VẮNG NHÀ 3. Đọc lái: Ví dụ ta nghe người nào đó nói: “Ngầu lôi tăng kể mẵn cuối khíu chọ”. Thoạt đầu, ta cứ tưởng anh ta là người mới học tiếng Hoa. Nhưng khi nghe giải thích rõ mới hiểu, thì ra anh ta muốn nói: Ngồi lâu tê cẳng muỗi cắn khó chịu. 4. Dạng tượng hình: Ví dụ 1: OTT: Ví dụ 2: OTT: Ví dụ 3: OTT: B. HỆ THỐNG ẨN GIẤU  BV được ẩn ngay trong mật thư (ví dụ OTT: một mất 1 còn -> lấy 1 chữ bỏ 1 chữ, OTT: đầu đuôi)  Mật thư được ẩn đi bằng các biện pháp hóa học (còn gọi là mật thư hóa học). OTT: Mực vô hình 2. 2 C. HỆ THỐNG THAY THẾ (Mã Caesar, Julius Caesar) 1. Số thay chữ (đơn giản): Vị trí chữ A là số 1, B là số 2 … và cứ thế cho đến Z là 26. Người ta cũng có thể thay số bất kỳ vào một chữ nào đó và chúng ta phải dựa theo khóa mà thay thế vào. Ví dụ OTT: Em lên năm -> diễn giải: M=5 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 19 20 21 22 23 24 25 26 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2. Số thay chữ (phức tạp): Ví dụ OTT: Anh và Em là Một -> A = M =1, do đó ta chỉ điền số thứ tự từ A =1 đến L =12, sau đó lại điền tiếp M =1 cho đến Z=14. Để phân biệt dãy số sau với trước, ta thêm vào dãy số sau số mũ 2 với ý hiểu là dãy thứ hai. 3. Chữ thay chữ: Ví dụ OTT: Bánh Ít đi, bánh Quy lại. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z i j k l m n o p q r s t u v w x y z a b c d e f g h D. HỆ THỐNG TỌA ĐỘ Xếp 25 chữ cái La Tinh (không kể chữ Z) vào 25 ô chia đều cho các cạnh. Khi giải mã, ta chỉ cần đối chiếu trục tung và trục hoành là sẽ ra được nội dung cần tìm. Dạng 2: phím điện thoại THỰC HÀNH (1) NW: 21,8_19,11,4,12_6,18_16,4,23_23,11,24 /AR OTT: Tuổi em vừa đôi tám (2) NW: 23,11,4_4,18,5_VTGP_ECA_MJG /AR OTT: Tất cả hãy quy tụ lại thành một vòng tròn (3) NW: /AR OTT: Tâm khởi 3. 3 NW: CÓ MẬT CÂY CAU THƯ TRÊN RẼ PHẢI /AR OTT: “Phải phải trái trái bước đều Trái trái phải phải thì tiêu mất rồi” (4) NW: Tắm bùn đen hỏi đường đi gặp thần đèn đến hồ cá bái kiến vua /AR OTT: “Ba hoa kết một hạnh sen Hoa sen huy hiệu thân quen dễ mà từ tâm trái phải tìm ra” (5) NW: dbd cbo eb tbo tboh ej usbj BHBQF divb? /AR OTT: A=B, khó hơn: OTT: AGAPE (6) (Giải nhanh có quà!!!) NW: MHBBNSBTCM /AR OTT: các bé lớp 1 cần 1 phút, học sinh trung học cần 5 phút, sinh viên cần 30 phút còn giáo viên thì never (HaiVL) GIẢI ĐÁP (1) NW: 21,8_19,11,4,12_6,18_16,4,23_23,11,24 /AR OTT: Tuổi em vừa đôi tám M=16 -> RE PHAI CO MAT THU (2) NW: 23,11,4_4,18,5_VTGP_ECA_MJG /AR OTT: Tất cả hãy quy tụ lại thành một vòng tròn, Q = 1 = O, làm thành 2 dãy tương ứng 2 vế -> MAT THU_TREN CAY KHE (3) OTT: Tâm khởi -> HÃY VỀ TRẠI TRÌNH DIỆN (4) NW: CÓ MẬT CÂY CAU THƯ TRÊN RẼ PHẢI OTT: “Phải phải trái trái bước đều Trái trái phải phải thì tiêu mất rồi” 2 chữ từ ngoài vô trong, phải qua trái -> RẼ PHẢI CÓ MẬT THƯ TRÊN CÂY CAU (5) Tắm bùn đen hỏi đường đi gặp thần đèn đến hồ cá bái kiến vua OTT: “Ba hoa kết một hạnh sen Hoa sen huy hiệu thân quen dễ mà từ tâm trái phải tìm ra” -> Gặp thần đèn | hỏi đường đi | đến hồ cá | tắm bùn đen | bái kiến vua (6) dbd cbo eb tbo tboh ej usbj BHBQF divb? OTT: A=B, khó hơn: OTT: AGAPE -> cac ban da san sang di trai AGAPE chua? (7) NW: MHBBNSBTCM /AR -> 12345678910