Đánh giá Cục Thống Kê Tiếng Anh Là Gì, “Thống Kê” Trong Tiếng Anh: Định Nghĩa, Ví Dụ

Sự thật về Cục Thống Kê Tiếng Anh Là Gì, “Thống Kê” Trong Tiếng Anh: Định Nghĩa, Ví Dụ là chủ đề trong content hôm nay của blog Chiến Lực. Đọc content để biết đầy đủ nhé.

Tổng cục Thống kê là một cơ quan thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam, hoạt động độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê theo Luật Thống kê và các văn bản pháp lý về thống kê

Trong quá trình phát triển giao lưu với các nước trên thế giới, các cơ quan hành chính ở Việt Nam đều có tên tiếng Anh. Trong đó phải kể đến Tổng cục thống kê và các cơ quan có liên quan.

Bạn đang xem: Cục thống kê tiếng anh là gì

Trong bài viết Tổng Cục thống kê tiếng Anh là gì?  Của Tổng đài 1900 6557 thuộc Công ty Luật Hoàng Phi sẽ cung cấp thông tin hữu ích về vấn đề nói trên.

Tổng cục thống kê là gì?

Tổng cục Thống kê là một cơ quan thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam, hoạt động độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê theo Luật Thống kê và các văn bản pháp lý về thống kê, cơ quan này thực hiện các chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quản lý nhà nước về thống kê; tổ chức các hoạt động thống kê và cung cấp thông tin thống kê kinh tế và xã hội cho các cơ quan, tổ chức và cá nhân theo quy định của pháp luật.

Tổng cục thống kê tiếng Anh là gì?

Tổng cục thống kê tiếng Anh là: General Statistics Office of Vietnam

Tổng cục thống kê tiếng Anh có thể được định nghĩa như sau:

The general statistics office is an agency under the Ministry of Planning and Investment of Viet Nam, operating independently in professional expertise and statistics under the Law on Statistics and other legal documents on statistics.

This agency performs the functions of advising and assisting the minister of planning and investment to manage the state on ststistics; organize statistical activities and provode economic and social statistical information to agencies, organizations and individuals according to the provisions of law.

Phần tiếp theo của bài viết Tổng Cục thống kê tiếng Anh là gì?  sẽ cung cấp những cơ quan có liên quan đến tổng cục thống kê.

Từ liên quan đên Tổng cục thống kê tiếng Anh

Các cơ quan liên quan đến tổng cục thống kê tiếng Anh bao gồm:

Số thứ tự Tên tiếng Việt Tên tiếng Anh
1. Vụ Hệ thống Tài khoản quốc gia National Account Systems Department
2. Vụ Phương pháp chế độ thống kê và Công nghệ Thông tin Department of methods of statistics and information technology
3. Vụ Thống kê Tổng hợp Department of general statistics
4. Vụ Thống kê Công nghiệp Department of industrial statistics
5. Vụ Thống kê Xây dựng và Vốn đầu tư Department of construction and investment capital statistics
6.

Xem thêm: Tra Từ Thay Mặt Tiếng Anh Là Gì ? On Behalf Of Là Gì

Vụ Thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản Department of agriculture, forestry and fishery statistics
7. Vụ Thống kê Thương mại và Dịch vụ Trade and serice statistics service
8. Vụ Thống kê Giá Department of price statistics
9. Vụ Thống kê Dân số và Lao động Department of population and labor statistics
10. Vụ Thống kê Xã hội và Môi trường Department of social and environmental statistics
11. Vụ Thống kê Nước ngoài và Hợp tác quốc tế Department of foreign statistics and international cooperation
12. Vụ Pháp chế và Thanh tra Thống kê Department of legal and statistical inspection
13. Vụ Kế hoạch tài chính Financial planning services
14. Vụ Tổ chức Cán bộ Organize staff

Ví dụ liên quan đến tổng cục thống kê tiếng Anh

Genral statistics office is one of the important macro management agencies, having the role of providing honest, objective, accurate, complete and timely statistical information to serve state agencies in the assessing, forecasting the situation, planning strategies, polocies, buiding socio – oeconomic development plans and meeting the statiscal information needs of organizations and individuals.

Dịch sang tiếng Việt: Tổng cục Thống kê là một trong những có quan quản lý vĩ mô quan trọng, có vai trò cung cấp các thông tin thống kê trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời phục vụ các cơ quan nhà nước trong việc đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, chính sách, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê của các tổ chức, cá nhân.

Xem thêm: Rancher Là Gì – Overview Of Rancher

Từ những phân tích trên Công ty Luật Hoàng Phi mong rằng Quí vị sẽ có thêm những thông tin cần thiết về Tổng Cục thống kê tiếng Anh là gì? Nếu Quí vị còn thắc mắc hoặc muốn biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ vào số điện thoại 1900 6557.

Chuyên mục: Hỏi Đáp