Nhận xét Crt Là Gì – ý Nghĩa Của Từ Crt

Đánh giá Crt Là Gì – ý Nghĩa Của Từ Crt là chủ đề trong bài viết hôm nay của chúng tôi. Theo dõi bài viết để biết đầy đủ nhé.

1 Mối Liên Quan Giữa CRT Và Tình Trạng Bệnh Nhân Nhập Khoa HSTC-CĐ BV Nhi Đồng 1 Khoa HSTC-CĐ BV Nhi Đồng 1

2 Nội dung Đặt vấn đề Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng và phương pháp nghiên cứu Kết quả & bàn luận Kết luận

*

3 Đặt Vấn Đề CRT: thời gian cần thiết đê một vùng da ơ ngoa i biên (ví dụ như đầu ngón tay) lấy la i màu ban đầu sau khi bi đè nén. Đánh giá tình tra ng tưới máu

*

4 Đặt Vấn Đề CRT: thời gian cần thiết đê một vùng da ơ ngoa i biên (ví dụ như đầu ngón tay) lấy la i màu ban đầu sau khi bi đè nén. Đánh giá tình tra ng tưới máu

*

*

5 CRT trung tâm

6 Đặt Vấn Đề CRT 2s: mục tiêu cu a hồi sức sốc nhiê m khuâ n Lý tươ ng trong đánh giá & phân loa i ban đầu: đơn giản, dê thực hiện, không xâm lấn và có thể thực hiện nhanh chóng bơ i điều dưỡng

7 Đặt Vấn Đề Tình tra ng giảm tưới máu, sốc, thiếu di ch, nhiê m khuâ n huyết làm tăng tỉ lệ tử vong ơ trẻ Châ n đoán sớm và điều tri thích hợp làm giảm tỉ lệ tử vong Khoa HSTC-CĐ BV Nhi Đồng 1: chuyên điều tri các bệnh nặng

9 Mục Tiêu Nghiên Cứu 1. Xác đi nh tỉ lệ các đặc điểm di ch tê, các đặc điểm LS, CLS và nguyên nhân nhập khoa HSTC-CĐ 2. Xác đi nh thời gian đổ đầy mao ma ch 3. Xác đi nh mối liên quan có thể xảy ra giữa những thay đổi cu a CRT ơ các bệnh nhân nhập khoa và tình tra ng tưới máu, sốc, tử vong

10 Đối Tượng Và Phương Pháp Nghiên Cứu Thiết kế nghiên cứu Nghiên cứu tiền cứu mô tả hàng loa t ca Đối tượng nghiên cứu Dân số mục tiêu Tất cả trẻ điều tri ta i bệnh viện Nhi Đồng 1. Dân số chọn mẫu Tất cả trẻ điều tri ta i khoa HSTC- CĐ BV Nhi Đồng 1, từ 09/07/ /08/2018

11 Đối Tượng Và Phương Pháp Nghiên Cứu Tiêu chí chọn mẫu Tiêu chuâ n đưa vào – Trẻ điều tri ta i khoa HSTC-CĐ tuổi từ 1th 15 tuổi – Đồng ý tham gia nghiên cứu Tiêu chuâ n loa i trừ Trẻ hoặc gia đình không đồng ý tham gia nghiên cứu.

Bạn đang xem: Crt là gì

12 Đối Tượng Và Phương Pháp Nghiên Cứu Thu thập và xử lí số liệu Phương pháp thu thập số liệu Tất cả các trẻ tho a tiêu chí cho n mâ u se được thu thập dữ liệu vào bệnh án mâ u, và theo dõi đến khi bệnh nhân ra kho i khoa. Công cụ thu thập số liệu Thu thập số liệu theo bệnh án mâ u. Các dữ liệu sau khi thu thập vào bệnh án mâ u se được mã hóa và nhập và xử lý bằng phần mềm SPSS 16.0

13 Đối Tượng Và Phương Pháp Nghiên Cứu Xử lý số liệu – Biến số đi nh tính: tính tần số và tỉ lệ phần trăm (%). – Biến số đi nh lượng: tính trung bình và độ lệch chuâ n. Y đức Thu thập thông tin dựa vào hồ sơ bệnh án, không can thiệp vào điều tri hiện ta i cu a khoa. Tất cả các xét nghiệm, điều tri theo phác đồ hiện hành và thông tin được lưu giữ bí mật.

Xem thêm: Wwf Là Gì – Nghĩa Của Từ Wwf

14 Các Bước Tiến Hành Tất cả các bệnh nhân, trong cùng điều kiện nhiệt độ (phòng điều hòa, nhiệt độ 27 C) và với cùng một đồng hồ, các thời điểm 0h, 6h, 12h, 24h Đè nén ngón tay thứ hai (tay trái hoặc tay phải) trong 3 giây để làm tră ng giường móng tay, thả ra và đo thời gian cần thiết để lấy la i màu ban đầu. Dấu hiệu đánh giá tình tra ng tưới máu trên lâm sàng: sinh hiệu, châ n đoán bệnh, chỉ số cận lâm sàng(ctm, CRP, khí máu động ma ch (BE), lactate máu).

Xem thêm: Cách Sửa Lỗi Usb Device Not Recognized, Thường Gặp Trên Windows

*

20 Kết quả & bàn luận Phân bố tri giác lúc nhập viện (n=61) 21% 12% 5% Tỉnh Lừ đừ Lơ mơ Mê 62%

21 Kết quả & bàn luận Trung bình Trung vị Nhò nhất Lớn nhất Ma ch (l/p) (120;160) Huyết áp (mmhg) 97,5/63 95/ /96 Nhiệt độ ( 0 C) 37,4 37(37;38) Nhi p thơ (l/p) (38;50) SpO2 93% 95 (91;98) 60% 100%

22 Kết quả & bàn luận Thời gian đổ đầy mao mach (CRT) Trung bình: 2,18s Min: 1s Max: 5s Trung vi : 2s (1;3s) Thời gian CRT Tần suất (%) 1 giây giây 14 2 giây giây 3 3 giây giây 1 4 giây 3 5 giây 3

23 Kết quả & bàn luận Giá trị CRP Tần số 40 mg/dl 6 Lactate máu 17 trường hợp được xét nghiệm Trung bình là 5,3 mmol/l; Min: 1,1 mmol/l Max: 15,23 mmolmmol/l Trung vi là 3,03 mmol/l (2,3;7,8 mmol/l).

24 Kết quả & bàn luận CRT N Mean Std. Deviation Std. Error Mean P >3s ,248 3s là không có ý nghĩa thống kê

25 Kết quả & bàn luận CRT N Mean Std. Deviation Std. Error Mean P >3s 3s là không có ý nghĩa thống kê

26 Kết quả & bàn luận LACTATE N Mean Std. Deviation Std. Error Mean P >= 27 Kết quả & bàn luận PH N Mean Std. Deviation Std. Error Mean P >= 28 Kết quả & bàn luận Lactate 2mmol Tô ng CRT 3s Tô ng CRT và lactate máu Bình thường Toan chuyển hoá Tô ng CRT 3s Tô ng CRT và tình tra ng toan máu

Chuyên mục: Hỏi Đáp