Sự thật về Petroleum Là Gì – Nghĩa Của Từ Petroleum Trong Tiếng Việt

Tìm hiểu Petroleum Là Gì – Nghĩa Của Từ Petroleum Trong Tiếng Việt là ý tưởng trong nội dung hôm nay của chúng tôi. Tham khảo content để biết đầy đủ nhé.

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Petroleum là gì

*
*
*

petroleum

*

petroleum /pi”trouljəm/ danh từ dầu mỏ dầu lửa
dầu lửaliquefied petroleum gas: khí dầu lửa hóa lỏngpetroleum asphalt: bitum dầu lửapetroleum cut: phần cất dầu lửapetroleum oil engine: động cơ dầu lửapetroleum product: sản xuất dầu lửasolid petroleum product: sản phẩm rắn của dầu lửadầu mỏaromatic free petroleum: dầu mỏ không chứa chất thơmasphaltic petroleum: dầu mỏ thôdiscovery of petroleum: phát hiện dầu mỏlight petroleum: dầu mỏ nhẹliquefied petroleum gas: khí dầu mỏ hóa lỏngliquefied petroleum gas (LPG): khí dầu mỏ hóa lỏngliquefied petroleum gas carrier: tàu chở khí dầu mỏ hóa lỏngliquefied petroleum gas tanker: tàu chở khí dầu mỏ hóa lỏngneedle penetration of petroleum waves: sự xuyên thấu parafin dầu mỏ bằng kimparaffin asphalt petroleum: dầu mỏ atphan-parafinpetroleum acid: axit dầu mỏpetroleum asphalt: ápphan dầu mỏpetroleum asphalt: atfan dầu mỏpetroleum asphalt: atphan dầu mỏpetroleum basin: bồn chứa dầu mỏpetroleum benzene: bezen dầu mỏpetroleum bitumen: bitum dầu mỏpetroleum black: muội dầu mỏpetroleum bloom: huỳnh quang của dầu mỏpetroleum coke: cốc dầu mỏpetroleum company: công ty dầu mỏpetroleum crude: dầu mỏ thôpetroleum distillate: phần chưng cất dầu mỏpetroleum distillation: chưng cất dầu mỏpetroleum engineer: kỹ sư dầu mỏpetroleum engineering: kỹ thuật dầu mỏpetroleum ether: ê te dầu mỏpetroleum fraction: phần cất dầu mỏpetroleum furnace: lò đốt bằng dầu mỏpetroleum gas: khí dầu mỏpetroleum geologist: nhà địa chất dầu mỏpetroleum geology: địa chất học dầu mỏpetroleum geology: địa chất dầu mỏpetroleum grease: mỡ dầu mỏpetroleum grease: mỡ bôi trơn dầu mỏpetroleum industry: ngành công nghiệp dầu mỏpetroleum industry: công nghiệp dầu mỏpetroleum isomerization process: đồng phân hóa dầu mỏpetroleum mining: sự khai thác dầu mỏpetroleum naphtha: naphta dầu mỏpetroleum ointment: cao dầu mỏpetroleum pipeline: đường ống dẫn dầu mỏpetroleum pitch: nhựa dầu mỏpetroleum product: sẳn phẩm dầu mỏpetroleum production: sự sản xuất dầu mỏpetroleum province: tỉnh có dầu mỏpetroleum province: vùng dầu mỏpetroleum refining: sự lọc dầu mỏpetroleum refining: sự tinh chế dầu mỏpetroleum reserve: trữ lượng dầu mỏpetroleum residue: cặn dầu mỏpetroleum resin: nhựa dầu mỏpetroleum spirit: xăng dầu mỏpetroleum still: nồi chưng cất dầu mỏpetroleum sulfonate: sunfonat dầu mỏpetroleum tailing: cặn dầu mỏpetroleum tar: hắc ín dầu mỏpetroleum vapor: hơi dầu mỏpetroleum wax: mỡ dầu mỏpetroleum well: giếng dầu mỏpure petroleum compound: hợp chất dầu mỏ thuầnrectified petroleum: dầu mỏ đã tinh cấtrefined petroleum: dầu mỏ đã chế biến (nhà máy lọc)refined petroleum: dầu mỏ đã lọcsemi-asphaltic petroleum: dầu mỏ thô nửa atfansolidified petroleum: dầu mỏ hóa rắnzone of petroleum accumulation: vùng tích tụ dầu mỏdầu thôasphalt base petroleum: dầu thô nhiều atphanblown petroleum: dầu thô ôxi hóapetroleum desalting: tách muối khỏi dầu thôpetroleum processing: xử lý dầu thôLĩnh vực: xây dựngdầu hỏa nguyên chấtLĩnh vực: hóa học & vật liệudầu mỏ, dầu hỏaasphalt base petroleumdầu gốc atphanasphaltic petroleumdầu mỏcompressed petroleum gaskhí dầu néncrude petroleumsáp còn dầucrude petroleumsáp vảy thôgasoline petroleumxăng superliquefied petroleum gas (LPG)khí đồng hành hóa lỏngliquid petroleum gas (lpg)động cơ khí hóa lỏngpetroleum asphaltnhựa rải đườngdầu mỏpetroleum industry: công nghiệp dầu mỏpetroleum industry (the …): công nghiệp dầu mỏministry of petroleum industryBộ Công nghiệp Dầu khípetroleum derivativechất dẫn xuất từ dầu hỏapetroleum export countrynước xuất khẩu dầu hỏapetroleum posted pricegiá dầu hỏa công bốpetroleum refiningnghề lọc dầupetroleum revenue taxthuế thu từ dầu hỏastrategic petroleum reservedự trữ dầu hỏa chiến lược

danh từ o dầu mỏ Hỗn hợp những phân tử hiđrocacbon, thay đổi về thành phần hoá học và về đặc tính vật lý. Tỷ trọng của dầu mỏ đo theo độ API. Dầu nặng có tỷ trọng dưới 25 API, dầu trung bình từ 25 đến 35 độ, còn dầu nhẹ từ 35 đến 45 độ. Dầu mỏ có giá trị cao 18300 – 19500 Btu mỗi pao.

Xem thêm: Fast Fashion Là Gì – Ảnh Hưởng Của Nó Đến Thời Trang Ra Sao

Xem thêm: Bha Là Gì – Tác Dụng Và Sử Dụng Bha đúng Cách

Tỷ trọng của dầu mỏ từ 0,780 (50 độ API) đến 1,000 (10 độ API). Phân tích hoá học trung bình của dầu mỏ theo% trọng lượng: cacbon 84 – 87; hiđro 11 – 14; lưu huỳnh 0,06 – 8,00; ni tơ 0,02 – 1,70; ôxi 0,08 – 0,14; kim loại 0,00 – 0,14. § aromatic free petroleum : dầu mỏ không chứa chất thơm § asphalt base petroleum : dầu thô nhiều atphan, dầu thô gốc atphan § asphaltic petroleum : dầu mỏ § blown petroleum : dầu thô oxi hóa § blown petroleum : dầu thô màu (dầu mỏ tự nhiên rắn hoặc nửa lỏng hình thành do tác dụng oxi hóa của không khí) § crude petroleum : dầu mỏ thô § light petroleum : dầu mỏ nhẹ § paraffin asphalt petroleum : dầu mỏ atphan-parafin § rectified petroleum : dầu mỏ đã tinh cất § refined petroleum : dầu mỏ đã lọc § solidified petroleum : dầu mỏ hóa rắn § petroleum engineer : kỹ sư dầu mỏ § petroleum engineering : công nghệ dầu mỏ § petroleum gas : khí dầu mỏ § petroleum geologist : nhà địa chất dầu mỏ § petroleum geology : địa chất dầu mỏ § petroleum land management : quản lý đất có dầu mỏ § petroleum province : vùng dầu mỏ § petroleum rock : đá chứa dầu

Từ điển chuyên ngành Môi trường

Petroleum: Crude oil or any fraction thereof that is liquid under normal conditions of temperature and pressure. The term includes petroleum-based substances comprising a complex blend of hydrocarbons derived from crude oil through the process of separation, conversion, upgrading, and finishing, such as motor fuel, jet oil, lubricants, petroleum solvents, and used oil.

Dầu mỏ: Dầu thô hay bất cứ phần nào của nó có dạng chất lỏng dưới điều kiện nhiệt độ và áp suất bình thường. Thuật ngữ bao gồm cả những chất làm từ dầu gồm có một hỗn hợp hydrocacbon phức tạp chiết xuất từ dầu thô qua quá trình phân ly, biến đổi, gia công và hoàn thành như xăng xe, nhiên liệu máy bay, dầu nhờn, dung môi xăng và dầu đã qua sử dụng.

Chuyên mục: Hỏi Đáp